Det er en sort dag Kirstens stol er tom efter 32 års tro tjeneste her på lab. NYD DIT OTIUM

Her er lyset da vist gået ud.

Glimt fra Klinisk Biokemisk afdeling i Grindsted.

Sjov og alvor !